EU:s marknadsmissbruksförordning m.m.
� En kommentar
   
 
Författare:Schmauch Magnus
Titel:EU:s marknadsmissbruksförordning m.m. � En kommentar
Utgivningsår:2018
Omfång:370 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020349
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 929 SEK exkl. moms

 

Sedan den 1 februari 2017 är EU:s marknadsmissbruksförordning fullt tillämplig i Sverige. Förordningen medför bl.a. flera nya skyldigheter för personer som är aktiva på värdepappersmarknaden och den föreskriver också betydligt högre sanktionsavgifter. I boken samlas hela regelverket för första gången i en volym på svenska, med initierade redogörelser för bestämmelsernas praktiska tillämpning.

I anslutning till de enskilda bestämmelserna återges texten till samtliga delegerade förordningar. Även den svenska kompletterande lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten behandlas tillsammans med bestämmelserna om marknadsmissbruk.

Kommentaren är användbar såväl för akademiker och advokater som för bolagsjurister i noterade bolag och andra som är intresserade av regelverket och dess tillämpning.
 
  © 2017 Jure AB