Diskrimineringslagen
� En lärobok
   
 
Författare:Göransson Håkan Gabinus , del Sante Naiti
Titel:Diskrimineringslagen � En lärobok
Utgivningsår:2018
Omfång:214 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115861
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 384 SEK exkl. moms

 

Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot diskriminering av personer med "könsöverskridande identitet eller uttryck", en ny form av diskriminering – bristande tillgänglighet – och förstärkta regler om aktiva åtgärder.

Den här läroboken vänder sig till alla som vill skaffa sig kunskap om 2008 års diskrimineringslag som trädde i kraft 2009. Avsikten är att
boken ska kunna användas vid olika utbildningar t.ex. personalutbildning, av fackligt förtroendevalda och av studerande vid universitet och högskolor. Den är också lämplig som en praktisk handledning för personer som i sitt dagliga arbete kan ställas inför frågor som gäller diskriminering och likabehandling.
 
  © 2017 Jure AB