Skadeståndslagen
� En kommentar
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Strömbäck Erland
Titel:Skadeståndslagen � En kommentar
Anmärkning:
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:539 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116387
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 1298 SEK exkl. moms

 

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis, med kommentar till ny lagstiftning bl.a. tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 § och 6 kap.7 § skadeståndslagen – och med hänvisningar till ny litteratur. Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma som i första upplagan. Bertil Bengtsson har dock kommenterat den nya bestämmelsen i 5 kap. 8 §.

Material som blivit tillgängligt efter 1 januari 2018 har bara undantagsvis kunnat beaktas.
 
  © 2017 Jure AB