SOU 2002:7 Konkurrensen på elmarknaden
   
 
Titel:SOU 2002:7 Konkurrensen på elmarknaden
Utgivningsår:2002
Omfång:171 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216167
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Elkonkurrensutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:7
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

Elkonkurrensutredningen konstaterar i sitt slutbetänkande att priserna på slutkundsmarknaden (i synnerhet till hushåll) har stigit relativt kraftigt under 2001 jämfört med 2000. Energimyndigheten bör dock ges i uppdrag att göra en årlig genomgång av konkurrensen på elmarknaden.
Här behandlas även den nordiska elmarknaden och villkoren för handeln med el över gränserna. Vidare hänvisas till EU-kommissionens förslag till förordning enligt Kom-dokument 125/2001.
 
  © 2017 Jure AB