Hållbar marknadsföring
� Sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden
   
 
Författare:Ottosson Mikael , Parment Anders
Titel:Hållbar marknadsföring � Sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:208 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144104867
Ämnesord:Marknadsföring

Pris: 353 SEK exkl. moms

 

Hur kan man som konsument, företagsledare eller student leva och få sina behov tillfredsställda utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov?

Intresset för hållbarhetsfrågor i allmänhet och hållbara företag i synnerhet har ökat avsevärt under de senaste åren, såväl hos konsumenter som hos företagsledare, politiker, journalister, studenter och andra grupper. Hittills har det saknats vetenskaplig litteratur som speglar hållbarhetsdimensionen ur ett marknadsförings­perspektiv. Med denna bok försöker författarna fylla det tomrummet och bidra till att hållbarhetstänkandet blir en integrerad del av marknadsföring, till exempel i affärsmodeller, varumärken och marknadskommunikation.
 
  © 2017 Jure AB