Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga
   
 
Författare:Wiklund Bo
Titel:Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:84 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121189
Ämnesord:Arbetsrätt , Organisation och ledarskap

SLUT på förlag

 

Boken hjälper chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Vikten av bra relationer och aktiv kommunikation betonas särskilt. Det är den enda arbetsrättsliga handboken som presenterar arbetsrätten i en flödesmodell sammanflätad med kraven i olika kvalitets- och arbetsmiljöstandarder. I texten redogörs för det ansvar som chefer har för den praxis som de skapar eller tillåter.

Språket är föredömligt enkelt och varje avsnitt illustreras med avgjorda ärenden i Arbetsdomstolen. Boken vill uppmuntra till diskussion och utbildningar internt inom företag, förvaltningar och olika studieorganisationer knutna till fackliga organisationer och företag.

I denna tredje upplaga har mindre uppdateringar inom arbetsrätten gjorts sedan förra upplagan. Dessutom behandlas skärpningar inom diskrimineringslagen och den kanske viktigaste föreskriften från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 
  © 2017 Jure AB