Distributionsavtal och konkurrensrätten
   
 
Författare:Wijckmans Frank , Tuytschaever Filip , Lindblom Fredrik , Molin Kristoffer , Wettergren Maja , Widén Sanna
Titel:Distributionsavtal och konkurrensrätten
Utgivningsår:2018
Omfång:584 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176106624
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 1199 SEK exkl. moms

 

Distributionsavtal och konkurrensrätten innehåller en detaljerad genomgång av det konkurrensrättsliga regelverket som reglerar distributionsavtal och andra vertikala avtal, enligt såväl EU-rätt som svensk rätt. Den centrala lagstiftningen, utöver Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och konkurrenslagen, är EU:s gruppundantagsförordning för vertikala avtal, förordning 330/2010.

Boken innehåller omfattande hänvisningar till lagstiftning, praxis och doktrin och ger praktisk vägledning avseende många juridiska frågeställningar och avtalstyper som de flesta företag stöter på i sin vardag. Dessutom innehåller boken ett allmänt kapitel om kommersiell avtalsrätt av relevans för distributionsavtal och andra vertikala avtal.
 
  © 2017 Jure AB