Prop. 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018
   
 
Titel:Prop. 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018
Utgivningsår:2018
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718099
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:99
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2018.
 
  © 2017 Jure AB