Arbete i offentlig förvaltning
   
 
Författare:von Essen Ulrik
Titel:Arbete i offentlig förvaltning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:222 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020325
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 454 SEK exkl. moms

 

I denna bok beskrivs och diskuteras arbetet i offentlig förvaltning och tjänstemannarollen. Tyngdpunkten i framställningen ligger på ärendehandläggningen i förvaltningsmyndigheter, såväl statliga som kommunala. Här förklaras på ett enkelt sätt inte bara vad myndigheterna måste göra, utan också varför samt vilka regelverk som styr detta. Myndigheternas verksamhet sätts alltså in i ett större sammanhang. De regler och principer som gäller för ärendehandläggningen kopplas därför även till sådant som myndigheternas ställning i den offentliga organisationen, deras förhållande till politiska organ och domstolar samt deras servicefunktion. Stort utrymme ges även åt offentlighetsprincipen, dvs. reglerna om allmänna handlingar och sekretess.

Förutom till yrkesverksamma inom staten och kommunerna så vänder sig boken till högskolestuderande inom de program där kunskap om de förvaltningsrättsliga regelverken krävs.
 
  © 2017 Jure AB