Studier rörande påföljdspraxis m.m.
   
 
Författare:Borgeke Martin , Månsson Catharina , Kezovska Gina
Titel:Studier rörande påföljdspraxis m.m.
Anmärkning:Denna bok finns även i elektronisk version. Den 6:e tryckta upplagan och den elektroniska utgåvan maj 2018 överenstämmer till fullo.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:1645 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237254
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Kriminologi

Pris: 2695 SEK exkl. moms

 

Boken finns även i elektronisk version. Klicka här för mer information.

Vi erbjuder följande priser vid köp av flera exemplar:
1-4 ex: 2695 kr
5-19 ex: 2595 kr
20- ex: 2495 kr
angivet exkl. moms.

Denna sjätte tryckta upplaga av Studier rörande påföljdspraxis med mera är grundligt omarbetad samt väsentligt utvidgad i förhållande till den femte tryckta upplagan som kom ut år 2013.

Rättsfall från Högsta domstolen t.o.m. början av april 2018 samt RH-referat t.o.m. 2017:37 har kunnat beaktas.

Boken har getts en ny struktur och är indelad i fyra delar: En allmän del, en del som avser brottsbalksbrotten, en del som avser specialstraffrätten och en fjärde del som avser företagsbot, näringsförbud och utvisning. I översynen har de allmänna texterna ändrats där det har behövts och urvalet av rättsfall har aktualiserats. Genom utvidgningen av boken finns numera i princip samtliga brottsbalksbrott redovisade. Undantagna är endast förtalsbrotten samt brott enligt 18,19 och 22 kap. BrB. Vidare har en utvidgning skett av redovisningen av specialstraffrätten genom att alla brott som redovisas i kriminalstatistiken även finns med i denna bok. Också kapitlet om företagsbot har utvidgats till att nu omfatta alla typer av brott där företagsbot förekommer i publicerad praxis.

Studier rörande påföljdspraxis med mera ges ut även som e-bok. Hösten 2015 var första gången som en ny utgåva kom ut på det sättet. Därefter har ytterligare två elektroniska versioner publicerats, med ungefär ett års mellanrum. Denna sjätte tryckta upplaga utgör därmed den nionde utgåvan av boken. Omarbetningen och utvidgningen av boken till den struktur som den har nu skedde redan inför förra e-utgåvan. En uppdatering har därefter skett med anledning av ny lagstiftning och nya rättsfall.

Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxissammanställningen i sitt slag och ett välkänt hjälpmedel för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor. I boken redogörs för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis. De riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande finns också med liksom kommentarer ur motiv till främst nyare lagstiftning.


Boken innehåller 1645 sidor.


Ur innehållet:
1. Regler om de olika påföljderna och deras tillämpning
2. Regler av betydelse för påföljdsbestämningen, m.m.
3. Brotten mot person (3-7 kap. brottsbalken)
4. Förmögenhetsbrotten (8-12 kap. brottsbalken)
5. Brotten mot allmänheten (13-20 kap. brottsbalken)
6. Brotten mot staten (16-17 och 20 kap. brottsbalken)
7. Alkohollagen
8. Bidragsbrotten
9. Dopningsbrotten
10. Knivar och andra vapen
11. Kontaktförbud
12. Miljöbrotten
13. Narkotikabrotten
14. Penningtvättsbrotten
15. Skattebrotten
16. Smuggling m.m.
17. Trafik - Rattfylleribrotten
18. Trafik - Övriga trafikbrott
19. Utlänningslagen - människosmuggling m.m.
20. Övrig specialstraffrätt
21. Företagsbot
22. Näringsförbud
23. Utvisning på grund av brott

Martin Borgeke är jur. dr h.c. (Uppsala) och före detta justitieråd i Högsta domstolen. Han har varit ämnesansvarig för straffrätten inom Domstolsakademin. Martin Borgeke har deltagit i flera statliga utredningar på straffrättens område och är huvudförfattare till boken Att bestämma påföljd för brott (3 uppl. 2016). Han har också publicerat ett flertal uppsatser rörande straffrättsliga frågor.

Catharina Månsson är hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hon har deltagit bl.a. i undervisningsverksamheten inom straffrätt vid Domstolsakademin och varit sekreterare i 2008 års sexualbrottsutredning.

Gina Kezovska är vice chefsåklagare och sedan år 1999 verksam vid Ekobrottsmyndigheten. Hon har inom ramen för sitt arbete på Ekobrottsmyndigheten följt och analyserat påföljdspraxis när det gäller ekonomisk brottslighet.
 
  © 2017 Jure AB