Vänbok till Fredrik Wersäll
   
 
Titel:Vänbok till Fredrik Wersäll
Utgivningsår:2018
Omfång:526 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370215
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 777 SEK exkl. moms

 

Denna vänbok är tillägnad Fredrik Wersäll som gått i pension under våren 2018.

Innehåll:

- Förord
- Olle Abrahamsson, En ängsligare domarkår? Några tankar om jävsproblematiken
- Martin Ahlquist, Juristen, publicisten och den svårfångade etiken
- Sten Andersson, Den faktiska företrädaren – vad är det för figur?
- Gudrun Antemar, Rekrytering av framtidens domare
- Petter Asp, 38 punkter oaktsamhet – ett bidrag till oaktsamhetsbrottens propedeutik
- Inge Lorange Backer, Nordisk lovsamarbeid – status og fremtid
- Bertil Bengtsson, Om bombmurklor och egendomsskydd
- Cecilia Bergman, En lagskrivares vedermödor – exemplet kvinnofridsbrottet och förbudet mot sexköp
- Per-Anders Broqvist, Mark- och miljörätten – ett expansivt rättsområde
- Thomas Bull, De högsta domstolarna – vingklippta eller välansade?
- Agneta Bäcklund, Utlämning, överlämnande och rätten till en rättvis rättegång
- Axel Calissendorff, Några betraktelser om integritetskränkande bilder och filmer
- Iain Cameron, Kriminaliseringsprincipers betydelse
- Bent Carlsen, Dansk straffelov i de seneste 10 år – forholdet mellem lovgiver og domstole
- Per Claréus, Legalitet och konsekvens – Tydlig lagstiftning är något som vi alla omhuldar. Men kan ökade krav på tydlighet leda till otydlighet?
- Carl Henrik Ehrenkrona, Att försvara staten i internationella fora på fri- och rättighetsområdet – några erfarenheter
- Anders Eka, Avskedande av domare – behov av en översyn för att stärka domstolarnas oberoende
- Sten Heckscher och Thomas Rolén, Hemvist på holmen
- Johan Hirschfeldt, Öppenhet kring en myndighets verksamhet är nödvändig och bra – men tänk på juridiken innan det spårar ur på sociala medier
- Stefan Johansson, Terroristbrottslighet – från den 11 september 2001 till sönderfallet av den islamiska staten
- Christine Lager, De nya patent- och marknadsdomstolarna
- Erik Lindberg, Statens ansvarsnämnd och IT-skandalen – möjligheten att avskeda en redan förflyttad generaldirektör
- Stefan Lindskog, Om att sätta sig till doms över andra – och sig själv
- Claes Ljungh Gräsö, en ö i förvandling
- Petra Lundh, Mellanchefsstrukturen i våra domstolar – en uppföljning av 2013 års förslag
- Mats Melin, Domstolarnas röst
- Tomas Nilsson, Brottmålsprocessen i hovrätten. En Modernare Rättegång (EMR) – 10 år
- Andreas Norlén, Domstolarnas oberoende samt vissa näraliggande frågor om makt, juridik och politik
- Camilla Olsson, Domstolsledning och chefskap i domstol i ett tjugoårigt perspektiv
- Mikael Pauli, Obefogat överklagande – en nästan bortglömd rättegångsförseelse
- Anders Perklev, Politisering av straffrätten – på gott och ont
- Anne Ramberg, Några reflektioner på temat syltryggar
- Ola Sigvardsson, Vi är alla lika inför lagen, men vi är alla olika inför etiken
- Stefan Strömberg, Några funderingar kring underhållet av en rättsstat
- David Säfwe, Domarens yrkesidentitet och stolthet
- Per Ole Träskman, Jaktens förunderliga och föränderliga art – jaktbrottet som artbrott
- Magnus Ulväng, Idem – om straffprocessuell identitet
- Linda Palmenäs, Karin Sandahl och Lars Wallinder, Påföljdsutredningen – från djupfryst till delvis upptinad
- Författarpresentationer
 
  © 2017 Jure AB