Prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn
   
 
Titel:Prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn
Utgivningsår:2018
Omfång:559 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718267
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:267
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 401 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att lagstiftningen om varumärken moderniseras och förenklas. Genom förslagen genomförs det nya varumärkesdirektivet.

Varumärken har kommit att få en allt viktigare roll för företagens möjligheter att nå framgång, både i Sverige och globalt. För att svenska företag ska kunna konkurrera på bästa sätt behöver reglerna vara enkla, förutsebara och rättssäkra.

Förslagen innebär bl.a.

- att den svenska varumärkeslagen närmar sig lagstiftningen i andra EU-länder och de regler som gäller för EU-varumärken,
- att varumärkeslagen blir mer teknikneutral när det gäller vad som kan utgöra ett varumärke, och
- att skyddet för varumärken utvidgas till att omfatta varumärkesförfalskningar även i de fall varorna endast passerar landet utan att släppas ut på marknaden här.

Regeringen föreslår också en ny lag om företagsnamn, som ska ersätta firmalagen. Den nya lagen är mer överskådlig och lättare att tillämpa än firmalagen.

Vidare innehåller propositionen förslag om en ny lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. I den lagen samlas bestämmelser om sanktioner vid intrång i skyddade beteckningar.

De nya lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB