Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
   
 
Författare:Mathiasen Jacob Plesner , Gormsen Martin , Horn Michael , Montigny Daniel
Titel:Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Utgivningsår:2018
Omfång:406 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761940124
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1385 SEK exkl. moms

 

Detta är ett omfattande uppslagsverk om den danska lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.


Titusinder af danske virksomheder og danske rettighedshavere er hvert år i berøring med kollektive forvaltningsselskaber som f.eks. Koda, Gramex og Copydan. Det er fordi en stor del af rettighedsklareringen på ophavsretsområdet sker via kollektiv forvaltning. Kerneområdet for kollektiv forvaltning er massebrug, hvor rettighederne ikke kan klareres på individuelt grundlag uden betydelige omkostninger. Det drejer sig f.eks. om brug i radio og tv, brug i undervisningsinstitutioner og brug af musik og tv i det offentlige rum, i tillæg til de mange tilfælde af massebrug, der i takt med den teknologiske udvikling, sker på internettet.

Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret trådte i kraft i 2016 og er en implementering af direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked.

Denne bog er en klassisk lovkommentar til loven om kollektiv forvaltning af ophavsret, og indeholder en grundig gennemgang af en meget detaljerig og kompleks regulering, der ikke før lovens ikrafttræden fandtes på området. Loven tildeler individuelle rettighedshavere en række rettigheder, som det er vigtigt at være opmærksom på, ligesom, at loven medfører ny pligt til udarbejdelse af omfattende årlige reviderede gennemsigtighedsrapporter. Herudover indeholder bogen en gennemgang af organisationerne inden for området og meget af den øvrige baggrundsret, som er relevant for området.

Denne lovkommentar er opbygget sådan, at der er et indledningskapitel, hvor der er en kort introduktion til forvaltningsorganisationers virksomhed og en kort beskrivelse af de danske forvaltningsorganisationer. Selve lovkommentaren følger lovens opbygning. Sidst er der en omtale af de bestemmelser i ophavsretsloven, der er en implementering af forvaltningsdirektivet.

Målgruppe
Bogen er et nyttigt værktøj for f.eks. kollektive forvaltningsorganisationer, rettighedshavere, jurister, revisorer og andre rådgivere inden for ophavsretsområdet samt for professionelle brugere af ophavsrettigheder f.eks. teleselskaber, tv- og radiostationer, streamingtjenester osv. Bogen er primært tænkt som et opslagsværk for praktikeren, men er relevant for alle med interesse inden for området og den kommenterede ophavsretslov.

Om forfatterne
Jakob Plesner Mathiasen er National Group Director for IFPI Danmark (musikselskabernes brancheforening). Jakob har udgivet en række bøger og artikler om immaterialret og er ekstern lektor i Entertainmentret på Københavns Universitet.

Martin Gormsen har arbejdet med kollektiv forvaltning af ophavsret i over 20 år, blandt andet som Vicedirektør hos Koda og Direktør hos Copydan Verdens TV. Martin ejer i dag konsulentfirmaet Martin Gormsen Consulting.

Michael Horn er juridisk specialkonsulent hos Copydan Verdens TV, hvor han har arbejdet med kollektiv forvaltning af ophavsret siden 2007.

Daniel Montigny er juridisk seniorkonsulent i IFPI Danmark og i MPO. Daniel har tidligere arbejdet hos bl.a. Gramex og Kulturministeriet.
 
  © 2017 Jure AB