Externredovisning - Praktikfallet WAI-KING TRADING AB
   
 
Författare:Alexandersson Örjan , Helin Sven , Seger Karin , Uhman Benny
Titel:Externredovisning - Praktikfallet WAI-KING TRADING AB
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:198 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144116877
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 311 SEK exkl. moms

 

Boken är en praktisk och helhetsorienterad redovisningsuppgift i extern redovisning. Uppgiften utgår från ett fiktivt, men verklighetstroget företag som importerar och 
säljer orientaliska mattor. Utifrån en bakgrundsbeskrivning av företaget, föregående års bokslut, årsstämmoprotokoll, styrelseprotokoll, bankkontoutdrag samt verifikationer för räkenskapsåret skall studenterna planera redovisningen, genomföra den löpande bok­föringen, göra bokslut samt upprätta årsredovisning enligt gällande lagstiftning och praxis.
Till detta kan även ett moment av revision tillfogas.

Grundtanken är att förankra redovisningsproblem, såväl praktiska som principiella, i ett sammanhang till skillnad från traditionella övningsuppgifter som ofta är fragmentbetonade. Uppgiften ger också träning i att arbeta med en större självständig uppgift där helhet, systematik och kreativitet är viktigt. En tidigare version av materialet har under flera år använts vid högskolor och studieförbund och visar att uppgiften tar en till två veckors heltidsarbete att genomföra.
 
  © 2017 Jure AB