Svensk associationsrätt i huvuddrag
   
 
Författare:Johansson Svante
Titel:Svensk associationsrätt i huvuddrag
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:452 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208433
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 642 SEK exkl. moms

 

Tolfte upplagan av Svensk associationsrätt är omarbetad med hänsyn till de lag- och praxisändringar som trätt i kraft respektive skett t.o.m. den 1 januari 2018, men även den nya lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, som trädde i kraft den 1 juli 2018, behandlas.

Boken handlar om de allmänna associationsformerna enkla bolag, handelsbolag, inklusive kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.I boken behandlas bl.a. frågor om associationernas uppkomst och organisation samt om beslutsförfarandet i associationernas organ. Dessutom behandlas medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, ansvaret för förbindelser, associationernas finansiering samt skadeståndsfrågor.

Genom redogörelsen för hur olika frågor löses för de olika associationsformerna framträder likheter och olikheter mellan dem, vilket bidrar till att belysa de associationsrättsliga reglernas innebörd.
 
  © 2017 Jure AB