Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Hager Richard , Victorin Anders
Titel:Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:412 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208563
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 631 SEK exkl. moms

 

I denna bok lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten,men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas. Boken bygger ursprungligen på Bertil Bengtssons tidigare arbete Nyttjanderätt till fast egendom men har omdisponerats bl.a. så att avsnittet om hyra har utvidgats.

Denna nionde upplaga har aktualiserats främst med hänsyn till ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.Boken är avsedd att vara kursbok men är värdefull för alla som önskaren översiktlig framställning av nyttjanderätten.
 
  © 2017 Jure AB