LAS 40 år
� Arbetsrättsliga föreningen 60 år - Anföranden vid sammankomst 21 januari 2015 i Stockholm
   
 
Författare:Eklund Ronnie
Titel:LAS 40 år � Arbetsrättsliga föreningen 60 år - Anföranden vid sammankomst 21 januari 2015 i Stockholm
Utgivningsår:2018
Omfång:57 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237339
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Arbetsrättsliga föreningens skrifter nr. 9
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 126 SEK exkl. moms

 

LAS - 40 år" är en skrift som bygger på anföranden från Svante Nycander, Kent Källström, Per Skedinger och Anders Forslund i samband med Arbetsrättsliga föreningens 60-årsjubileum. Författarna representerar olika discipliner: statsvetenskap, juridik och nationalekonomi. Det är ett tecken i tiden att forskare från olika discipliner diskuterar samma frågor. Svante Nycander anser att LAS (lag om anställningsskydd) var en förgiftad gåva till löntagarna och han menar att kollektivavtal, accepterade av parterna på arbetsmarknaden, hade varit att föredra. Kent Källström belyser LAS inifrån, med de olika spänningar som finns inom LAS, och hur krafter och motkrafter påverkar regleringen och rättstillämpningen, men ser ingen anledning att grundreglerna i LAS ska behöva ändras.

Per Skedinger och Anders Forslund diskuterar på vilket sätt den nationalekonomiska forskningen om anställningsskydd ser ut, både internationellt och i Sverige. En central fråga är hur effekterna av anställningsskydd kan identifieras. Resultaten spretar åt olika håll. Det är inte alldeles enkelt att besvara frågan om Sverige har ett strikt eller inte strikt anställningsskydd. Är de tidsbegränsade anställningarna är återvändsgränd eller språngbräda?
 
  © 2017 Jure AB