Få styr på metoden
� juridisk metode og samfundsvidenskabelig projektmetode
   
 
Författare:Tvarnø Christina D. , Denta Sarah Maria
Titel:Få styr på metoden � juridisk metode og samfundsvidenskabelig projektmetode
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:272 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000182
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Allmän rättslära , Utländsk rätt

Pris: 559 SEK exkl. moms

 

Formålet med denne bog er at introducere til juridisk metode generelt og samfundsvidenskabelig projektmetode specifikt i forhold til tværfaglige projekter, der indeholder jura og økonomi.

I bogens del I skabes et overblik over juraens systematik, retskilder, retsdogmatisk metode, domstolssystemet, tilblivelsen af en lov, procesret, EU som retligt system og forvaltningsretten. Bogens del I forholder sig til udarbejdelsen af juridiske analyser, til forståelsen af retskilderne og anvendelsen heraf.

Bogens del II tager som en af de få bøger på markedet udfordringen op med tværfaglig samfundsvidenskabelig projektmetode. Del II har fokus på tværfaglig analyse af jura og økonomi. Hensigten med del II er at formidle den forskningstradition, der er skabt på CBS gennem de sidste 34 år med henblik på at opstille samfundsvidenskabelige gyldige problemformuleringer og metodeafsnit i projektarbejde.

Bogen henvender sig til studerende og andre, der har interesse for jura generelt og samfundsvidenskabelig projektmetode specifikt, hvor der i projektet indgår analyser af jura og økonomi.
 
  © 2017 Jure AB