Beviskraft
� Metod för bevisvärdering i brottmål
   
 
Författare:Dahlman Christian
Titel:Beviskraft � Metod för bevisvärdering i brottmål
Utgivningsår:2018
Omfång:352 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021278
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 212
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 566 SEK exkl. moms

 

Beviskraft handlar om sannolikhetsbedömningar i bevisvärdering. Boken identifierar ett antal vanliga tankefel och visar hur de kan undvikas med hjälp av bayesiansk metod. De tankefel som behandlas är bland annat
-förbiseende av alternativhypotes
-dubbelräkning
-underskattning av samverkande bevisning
-fel referensklass
-beroende bevis behandlas som oberoende
-förbiseende av ursprungssannolikhet.

Beviskraft innehåller ingående analyser av svenska rättsfall, bland annat ”Joy Rahman”, ”Thomas Quick”, ”Gryningspyromanen”, ”Peter Mangs”, ”Balkongfallet” och ”Mordet på Lisa Holm”.

Beviskraft kan läsas som en lärobok i bevisvärdering och presenterar samtidigt ny forskning inom området.
 
  © 2017 Jure AB