Konsultansvar
   
 
Författare:Elfström Jan , Ashton Lars Erik
Titel:Konsultansvar
Utgivningsår:2018
Omfång:260 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173338967
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 574 SEK exkl. moms

 

För tekniska konsulters juridiska ansvar saknas generella lagar. Ansvaret är emellertid i princip likvärdigt med andra yrkesgrupper som sysslar med rådgivning och information.

Med stöd av den juridiska litteraturen och ett hundratal svenska och nordiska rättsfall och andra avgöranden beskrivs i boken bland annat de rättsliga förutsättningarna för konsultansvaret, vem som ansvarar för uppdragets närmare innehåll, myndigheters ansvar, vad som är god yrkessed och mycket annat.

Denna tredje utgåva är uppdaterad med hänsyn till utvecklingen i rättspraxis och litteratur. Även en större omarbetning av avsnittet om skadeståndets beräkning har gjorts.
 
  © 2017 Jure AB