Festskrift til Mads Bryde Andersen
   
 
Titel:Festskrift til Mads Bryde Andersen
Utgivningsår:2018
Omfång:797 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757441130
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Förmögenhetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 797 SEK exkl. moms

 

Med dette festskrift hylder en række kolleger inden for den akademiske og praktiske juridiske verden professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 25. september 2018.

Hyldesten tilfalder en person ud over det sædvanlige. Allerede doktordisputatsen »Edb & ansvar« fra 1989, skrevet på lidt over to år, dokumenterede de kvalifikationer, der kendetegner Mads: fremragende analytiske evner, en enorm arbejdskapacitet, stor intellektuel nysgerrighed og en evne til ny og original juridisk tænkning. Disse evner har gjort Mads til en af sin generations mest markante jurister og har resulteret i et omfattende forfatterskab og praktisk virke.

Indholdsfortegnelse
Forord

Persondatarettens beskrivelsesproblem - Af Peter Blume

Abonnementsfælder på internettet - Af Susanne Karstoft

Digitale omsetningsgjeldsbrev? - Af Kåre Lilleholt

IT-IP - om immaterialretlig beskyttelse af it - Af Palle Bo Madsen

Projekt Jurabog. Ophavsretlige udfordringer og muligheder - Af Morten Rosenmeier

IT- rettens næste generation? - Af Kasper Steensgaard og René Franz Henschel

Digitale freds- og ærekrænkelser - mellem strafferet og persondataret - Af Henrik Udsen

Domsskrivning i Højesteret - Af Jan Schans Christensen

Dommerinhabilitet - strikte jura og fornuftig forsigtighed - Af Børge Dahl

Voldgift og EU-ret - Af Niels Fenger og Morten Broberg

Användningen av utländsk rätt i Högsta domstolen på det förmögenhetsrättsliga området - Af Johnny Herre

Något om verkställighet av utländsk skiljedom - Af Stefan Lindskog

Noter om løsning af komercielle tvister ved brug af meditation - Af Steffen Pihlblad

Den Tredje Mand - Af Niels Schiersing

Advokaters interessekonflikter som følge af identifikation - Af Johan Tufte- Kristensen

<> i norsk og nordisk voldgift og NOMAs Guideline - Af Amund Bjøranger Tørum

National rets modtagelse af problematiske nyskabelser fra EU-Domstolen - Af Erik Werlauff

Arbejdsmarkedspensionens særegne stilling i dansk ret - Af Jens Kristiansen

Pension og ansvarlighed - i det stolle og det lille fællesskab - Af Linda Nielsen

Deling af pensioner på ægtefælleskifte - Højesterets dom af 3. januar 2018 - Af Marianne Højgaard Pedersen

Om icke-ringa och väsentliga fel som hävningsgrund i nordisk kontraktsrätt - Af Johan Bärlund

Tillit i avtalsrätten - några intryck från senare svensk rättspraxis - Af Boel Flodgren

Forbrukerretten europeiseres - Af Johan Giertsen

Ejeraftaler - Kapitalejernes mulighed for at forpligte kapitalselskabets deltagere - Af Jesper Lau Hansen

Ångerrätt och avbeställningsrätt i Sverige - Af Torgny Håstad

Et obligationsretligt program - Af Torsten Iversen

Professionsutövares ansvarsbegränsningar - Af Jan Kleineman

Skyldnerens indsigelser og modkrav ved belåning af fakturafordringer - særligt om konneksistet - Af Lars Hedegaard Kristensen

Revocability, Unconscionability and Impracticability in American, Danish and Internartional Law - Af Joseph Lookofsky

Obligatoriske og tinglige rettigheder: enten- eller? - Af Lars Henrik Gam Madsen

Ændring af afgørelse til skade for klager og tilbagesægning på patientskadeområdet - Af Oliver Talecski og Jens Kruse Mikkelsen

Konkurslovens § 12 o og § 14 c, stk. 2 - Af Claus Rohde

Direkta krav mot tilverkare i finsk rätt - caveat productor - Af Björn Sandvik

Kausalitet och tvivel - en jämförelse av de nordiska högsta domstolarnas sätt att argumentera kring skador orsakade av brister i beslutsunderlaget - Af Lena Sisula- Tulokas

Erstatningsansvar i og utenfor kontraktsforhold - Af Arn Stenvik

Flagning - Af Jens Peter Christensen

Jura og politik - tanker om formalisme, idealisme og pragmatisme - Af Jonas Christoffersen

Ansvar for beskyttede neturtyper - retsfaktum og skøn - Af Peter Pagh
 
  © 2017 Jure AB