HFD 2017 - Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2017
   
 
Titel:HFD 2017 - Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2017
Utgivningsår:2018
Omfång:779 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138327203
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt , Skatterätt

Pris: 1086 SEK exkl. moms

 

Här återges referat av de avgöranden som domstolen ansett främst kunna tjäna som vägledning för rättstillämpningen. Andra avgöranden som meddelats av domstolen i en sammansättning med normalt fem ledamöter redovisas i årsbokens notisavdelning. Avgöranden som meddelats i en sammansättning med tre eller färre ledamöter redovisas endast undantagsvis som notiser.
 
  © 2017 Jure AB