Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt
   
 
Författare:Heidbrink Jakob
Titel:Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:192 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144126258
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 342 SEK exkl. moms

 

Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt behandlar både den allmänna fordrings- och skuldebrevsrätten ur ett systematiskt perspektiv. Den rättspolitiska bakgrunden till reglerna klargörs innan de olika fordringsrättsliga frågorna tas upp: reglernas syfte och funktion som lösning på ett samhälleligt problem diskuteras som en integrerad del av framställningen av reglerna. Boken täcker helt skuldebrevslagens område och konsumentkreditlagens civilrättsliga bestämmelser, men behandlar översiktligt också reglerna för många speciella fordringsrättsliga områden, såsom exempelvis växel- och checkrätten och condictio indebiti.

I boken visas fordringsrätten i sitt sammanhang med framför allt avtalsrätten, men även den utom­obligatoriska skadeståndsrätten. Innehållet omfattar också metodologiska diskussioner och rättsfallsanalyser. Sedan första upplagan har den digitala revolutionen fått sitt verkliga genombrott och lett till frågor som kräver visst nytänkande inom bokens område. Dessa berör till exempel kontantfria betalningar och elektroniska dokument som gör anspråk på att vara löpande förbindelser.

Boken vänder sig framför allt till nybörjare på juristutbildningar, men kan med fördel också användas som översiktlig framställning för praktiker som snabbt behöver orientera sig inom fordringsrätten.
 
  © 2017 Jure AB