Straffansvar
   
 
Författare:Ågren Jack , Leijonhufvud Madeleine , Wennberg Suzanne
Titel:Straffansvar
Utgivningsår:2018
Omfång:209 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208457
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 371 SEK exkl. moms

 

"Straffansvar" är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem.

I anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för att kunna avgöra om brott begåtts redovisas viktiga rättsfall, och ytterligare praktiska exempel presenteras för att underlätta förståelsen av regelsystemet. Denna tionde upplaga av boken har anpassats till de förändringar av rättsläget som skett sedan den senaste utgåvan.

I denna upplaga har vidare införts en utförlig källförteckning."Straffansvar" är främst riktad till praktiskt verksamma jurister och till studerande i ämnet straffrätt på juristprogrammet och andra utbildningsprogram.
 
  © 2017 Jure AB