Äres dem som äras bör!
� Gunnar Karnells rättsvetenskapligt syftande 39 festskriftsartiklar till 38 adressater, mest till kolleger 1970-2017
   
 
Författare:Karnell Gunnar
Titel:Äres dem som äras bör! � Gunnar Karnells rättsvetenskapligt syftande 39 festskriftsartiklar till 38 adressater, mest till kolleger 1970-2017
Utgivningsår:2018
Omfång:668 sid.
Förlag:Eddy
ISBN:9789185333813
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Immaterialrätt

Pris: 590 SEK exkl. moms

 

Boken innehåller Gunnar Karnells samtliga festskriftsartiklar från 1970 fram till idag.


Innehåll

1970
”’Den obetydliga importrätten’ – dess innebörd och skydd”. Reflexioner kring ett upphovsrättsligt straffbud. Festskrift till Ivar Agge.


1976
”Individualism och kollektivism i svensk upphovsrätt”. Svensk rätt i omvandling. Studier tillägnade Hilding Eek, Seve Ljungman, Folke Schmidt.

”Om värdefel vid överlåtelse av rörelsedrivande aktiebolag”. Festskrift till Knut Rodhe. Studier i krediträtt och associationsrätt.


1986
”Arbetstagares upphovsrätt – en internationell utblick och några reflexioner”. Ulf 50. Uppsatser tillägnade Ulf Bernitz på 50-årsdagen den 28 februari 1986 från vännerna på Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet.


1987
”Patent och skiljedom, giltighets- och intrångsfrågor”. Rättsvetenskapliga studier. Sveriges Advokatsamfund 1887–1987.


1989
”Zur heutigen Kategoriebildung der urheberrechtlichen Nutzungsbefugnisse”. Present Problems of Copyright and Industrial Property. Festschrift für Karel Knap zum 80. Geburtstag.

”Die Doppelschöpfung als urheberrechtliches Problem”. Mélanges Joseph Voyame. Receuil de travaux offerts à Mr Joseph Voyame. Professeur honoraire à l’Université de Lausanne.


1990
”The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works and its National Treatment Principle – in Particular with Regard to Collectively Administered Authors’ Rights”. Festskrift till Lars Hjerner. Studies in International Law.


1993
”Karnell and Hardt versus Sweden”. Festskrift till Jacob W. F. Sundberg.

”Upphovsrätt och dekodrar för mottagning och vidareförmedling av krypterade TV-program”. Vennebog til Mogens Koktvedgaard.


1995
”Traitement National, Copie Privée Sonore ou Audiovisuelle et Interprétation de la Convention de Berne pour la Protection des Œuvres Littéraires et Artistiques”. «Propriétés Intellectuelles» Mélanges en l’honneur de André Françon.


1996
”Gedanken zur Bemessung von Schadenersatzansprüchen bei Patentverletzungen” i Gewerbliches Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRUR Int) 1996/4. Festschrift für Friedrich Karl Beier zum 70. Geburtstag 1996.

”The copyright entitlement of authors’ collecting societies in Europe – A look-around and a glance into the crystal ball”. Essays in Honour of Hugo Tiberg.


1997
”Skiljedom i immaterialrättstvister – tankar kring ett specialiserat skiljedomsinstitut”. Festskrift till Jan Ramberg på 65-årsdagen 1 febr 1997.

”Videospelet – en upphovsrättslig treenighet – dess skydds- och spridningsförutsättningar enligt svensk rätt”. Festskrift til Ole Lando, 2 sept 1997.

”Spökskriveri och upphovsrätt – ett ideellrättsligt dilemma?”. Festskrift till Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19 aug 1997 (Ånd og Ret).

”Intervjucitering – en grund för upphovsrättsligt nytänkande i HD? NJA 1996 s. 712”. Rättsfall att minnas. Festskrift till Jan Hellner 28/10 1997.

”TV-spel och upphovsrätt – om skyddet i Sverige för ett slags ’formats’”. Festskrift för Stig Strömholm. Vol. II.


1998
”European Originality: A Copyright Chimera”. Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram. Intellectual Property and Information Law. Även återgiven i NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 2/1998.


1999
”Dein Kampf? En betraktelse över HD:s avgörande om rätten till Hitlers ’Mein Kampf’”. Rättsvetenskapliga studier tillägnade minnet av Knut Rodhe.


2001
”Kollektiv upphovsrättsförvaltning för Europa? – Deloitte-rapporten”. Festskrift till Ulf Bernitz, NIR.

”Protection of Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuits – R.I.P.?”. I I C International Review of Industrial Property and Copyright Law, Vol. 32, 2001.


2003
”Skälig ersättning, rimlig kompensation – något om en upphovsrättslig kärnfråga för de ursprungliga rättsinnehavarna”. Festskrift til Mogens Koktvedgaard.


2004
”Contracting on the Swedish photography market – copyright issues”. Festschrift für Wilhelm Nordemann zum 70. Geburtstag.

”Extended Collective License Systems, Provisions, Agreements and Clauses – A Nordic Copyright Invention With an International Future?” Georges Koumantos.

”Moral Rights and Modern Times – The Gradual Obsolescence of Section 51 of the Swedish Copyright Act”. Mélanges Victor Nabhan.


2005
”Artistic Eccentricity – a Societal Dilemma for Rights and Bureaucracy”. Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag.

”Svea Hovrätts dom den 24 april 1989, NIR 1989 s 394. Kommentar med några tillbaka- och utblickar”. Avtalslagen 90 år: aktuell nordisk rättspraxis.

”The Nordic catalogue rule in its sui generis law context”. Homenaje a A. Bercovitz. Estudio sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia.

”Upphovsrättsligt skäliga vederlag – i friköp m.m., internationellt, europeiskt och i svenska Högsta domstolen”. Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck.


2006
”Intellectual Property Protection of Shapes”. Festschrift für Jochen Pagenberg zum 65. Geburtstag.


2007
”Upphovares och utövares skälighetsanspråk”. Vänbok till Axel Adlercreutz.


2008
”Upphovsrättens avtal – aktuella balansakter”. Festskrift till Lars Gorton.

”Den upphovsrättsliga dofträtten – en gökunge i ett allt risigare bo”. Festskrift till Marianne Levin.


2009
”Orphan works activated”. Mélanges en l’honneur de François Dessemontet.


2013
”Balancing Copyright Interests – A Failed Attempt with Dire Consequences”. Essays in Honour of Michael Bogdan.


2016
”ALAI – Initiator and Berne Copyright Convention Watch-dog – Viewed from a Personal and Slightly Nordic Perspective”. Liber Amicorum Jan Rosén

”Domännamnstvist(s)löseri?”. Festskrift till Lars Pehrson


2017
”Som arbetsupphovsrättsapostel i fiendeland”. Niklas Bruun i Sverige En vänbok.
 
  © 2017 Jure AB