Prop. 2018/19:16 En ny kustbevakningslag
   
 
Titel:Prop. 2018/19:16 En ny kustbevakningslag
Utgivningsår:2018
Omfång:301 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819016
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:16
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt ska samlas i en och samma lag i syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig.

Kustbevakningens särskilda kompetens och närvaro till sjöss ska dessutom tas tillvara på ett bättre sätt genom att myndigheten får ett utökat ansvar för såväl brottsbekämpning som ordningshållning. Detta möjliggör fler och bättre ingripanden. Det medför också att samhällets resurser till sjöss kan användas effektivare.

Regeringen föreslår även att en polisman ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som gäller för genomsökning av fordon efter sådana föremål.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 april
2019.
 
  © 2017 Jure AB