SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga
   
 
Titel:SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga
Utgivningsår:2018
Omfång:390 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248812
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Ungdomsreduktionsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:85
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå ändringar beträffande den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år i syfte att åstadkomma att påföljdsbestämningen för denna åldersgrupp ska motsvara den som gäller för andra myndiga lagöverträdare. I uppdraget ingick också att överväga olika modeller för straffmätningen för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år.

I fråga om straffmätning har uppdraget varit att:

- överväga och föreslå hur en ordning bör utformas som innebär att lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätningen,
- analysera konsekvenserna av en sådan ordning för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år och mot den bakgrunden överväga olika modeller för hur straffmätningen för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år skulle kunna ske samt bedöma behovet av följdändringar, och
- lämna de författningsförslag som behövs.

I fråga om påföljdsval har vårt uppdrag varit att:

- överväga och föreslå hur en ordning bör utformas som innebär att lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid påföljdsvalet och i processuellt hänseende, och
- lämna de författningsförslag som behövs.
 
  © 2017 Jure AB