Författningssamling i internationell privat- och processrätt
   
 
Författare:Bogdan Michael , Lindskoug Patrik
Titel:Författningssamling i internationell privat- och processrätt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:286 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209027
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag

 

Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och integrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga EU-förordningar och svenska regler avsedda att implementera olika EU-direktiv. Även de autonoma svenska reglerna har ändrats på åtskilliga punkter.Författningssamling i internationell privat- och processrätt, som i första hand är avsedd att utgöra ett hjälpmedel inom den akademiska juridikutbildningen, innehåller de viktigaste i Sverige den 1 januari 2019 gällande internationellt privat- och processrättsliga bestämmelserna samt vissa nya regler vilka trots att de redan är antagna ännu inte börjat tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB