Juridisk engelska
� modern affärsjuridisk kommunikation med praktiska exempel
   
 
Författare:Svernlöv Carl
Titel:Juridisk engelska � modern affärsjuridisk kommunikation med praktiska exempel
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:288 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020042
Ämnesord:Lexikon ordböcker och språkvetenskap

Pris: 562 SEK exkl. moms

 

Denna fjärde omarbetade och utökade upplaga av Juridisk engelska ger praktisk handledning i att uttrycka sig korrekt och begripligt på det engelska språket.Med utgångspunkten att effektiv skriftlig kommunikation förmedlar sitt budskap bäst med enkelhet och precision, går författaren igenom hur ordval, meningsbyggnad och disposition kan bidra till detta. Med hjälp av många praktiska exempel konkretiseras allt ifrån grundläggande grammatikregler och den korrekta användningen av ett stort antal problemord till handfasta tumregler för hur avtalstext bör formuleras. Olika skriftformer behandlas i egna kapitel från brev och e-post till promemorior, avtal och inlagor.

Författaren behandlar särskilt vilken effekt olika anglo-amerikanska begrepp och standardklausuler har enligt svensk rätt och hur de kan skrivas för att uppnå avsedd verkan. Juridisk engelska riktar sig till alla som arbetar med juridik på engelska på advokat- och revisionsbyråer, företag och myndigheter. Bokens praktiska utformning gör den även lämpad för undervisningsändamål.
 
  © 2017 Jure AB