Texter om, och omkring, straffrätten
   
 
Författare:Asp Petter
Titel:Texter om, och omkring, straffrätten
Utgivningsår:2019
Omfång:879 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370420
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 1050 SEK exkl. moms

 

Innanför pärmarna till denna bok har samlats ett urval av texter som under en tjugoårsperiod har publicerats i olika samlingsverk och tidskrifter. Texterna har olika karaktär. Somligt är långt. Annat är kort. Somligt rör konkreta rättsfrågor. Annat har en övergripande karaktär. Somligt rör frågor som av någon anledning varit aktuella vid tidpunkten för skrivandet. Annat rör teman som är (nåja) eviga. Och så vidare. Gemensamt för texterna är att de antingen direkt eller indirekt anknyter till straffrätten (i vid mening).
 
  © 2017 Jure AB