Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder
   
 
Författare:Kangas Urpo
Titel:Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder
Utgivningsår:2015
Omfång:649 sid.
Förlag:Talentum Media Oy
ISBN:9789521422409
Ämnesord:Familjerätt , Utländsk rätt

Pris: 1225 SEK exkl. moms

 

Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder är en systematisk, heltäckande och uppdaterad framställning av gällande rätt i Finland. Verket är i första hand avsett att användas som lärobok vid grundstudierna i de juridiska fakulteterna. Verket är på samma gång en värdefull rättskälla för var och en som vill ta reda på de centrala rättsprinciperna i familje- och kvarlåtenskapsrätten och bekanta sig med rättspraxis på området.
 
  © 2017 Jure AB