Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2019
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117032
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 386 SEK exkl. moms

 

I ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering.

Reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar påverkas av den s.k. rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Arbetsdomstolen har under de senaste åren avgjort ett flertal intressanta tvister rörande arbetsgivarens anställningsskyddsrelaterade och diskrimineringsskyddsrelaterade rehabiliteringsansvar.I denna åttonde upplaga behandlas bl.a. nya regler om s.k. plan för återgång i arbete. Vidare har samtliga kapitel omarbetats och uppdaterats med beaktande av ny och utvecklad rättspraxis.
 
  © 2017 Jure AB