Licensavtalets anatomi
   
 
Författare:Arnerstål Stojan
Titel:Licensavtalets anatomi
Utgivningsår:2019
Omfång:298 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116226
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt

Pris: 630 SEK exkl. moms

 

Digitaliseringen har underlättat framväxten av nya innovationer och affärsmodeller som bygger helt på intellektuella resurser såsom information, kunskap och immaterialrätter. Ett effektivt sätt att kommersialisera tillgångar av detta slag är att upplåta licenser.


I boken behandlas ett sammanhållet licensavtal som utgör en hybrid av en upplåtelse med flera immaterialrätter och företagshemligheter. Det tillhandahålls både en svensk och en engelsk version av exempelklausulerna. Bestämmelserna är tänkta att tillsammans utgöra ett exempel på hur ett licensavtal kan se ut. Till varje klausul har fogats en kommentar med en diskussion om de bakomliggande skälen till respektive reglering samt en ingående behandling av hur innehållet i dispositiv rätt påverkar licensavtalens utformning och tillämpning. Det analyseras också på vilket sätt licensavtal innehåller komponenter som är gemensamma för samtliga immaterialrätter samt vilka eventuella skillnader som finns. Boken utgör ett försök att extrahera ett slags anatomi för vad ett licensavtal typiskt sett innehåller.


Licensavtalets anatomi vänder sig både till den som vill ha en överblick över vilka bestämmelser som vanligtvis förekommer i ett licensavtal och till den som behöver en fördjupning i de bakomliggande rättsreglerna som styr licensavtalens tillämpning.
 
  © 2017 Jure AB