Ds 2019:1 Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott
   
 
Titel:Ds 2019:1 Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott
Utgivningsår:2019
Omfång:305 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248928
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:1
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria övervägs vissa straffrättsliga åtgärder som syftar till att motverka tillgreppsbrott och vissa andra brott.

Utredaren har haft i uppdrag att överväga på vilket sätt systematiska inslag i stöld- och häleribrottslighet kan beaktas ytterligare, hur integritetskränkningen vid tillgrepp efter inbrott i bostäder kan beaktas ytterligare, om försök och förberedelse till häleri av normalgraden bör kriminaliseras samt om det bör införas en möjlighet att vid straffansvar stänga ute personer från butiker, simhallar och andra liknande platser dit allmänheten har tillträde. Oavsett vilka bedömningar överväganden leder fram har utredaren getts i uppdrag att lämna vissa författningsförslag.
 
  © 2017 Jure AB