Företagens redovisning
� Att förstå årsredovisningar
   
 
Författare:Liliedahl Nils , Norberg Claes , Thorell Per
Titel:Företagens redovisning � Att förstå årsredovisningar
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:198 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370499
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Årsredovisningen är basen i ett företags finansiella rapportering men till följd av dess omfång och detaljrikedom är det ofta inte alldeles lätt att tillgodogöra sig all information. För att kunna förstå och analysera innehållet krävs det därför grundläggande kunskaper om de principer och regler som styr utformningen.

Denna bok förklarar dessa grundläggande principer och regler. Hur sker värdering av tillgångar och skulder i balansräkningen, hur är resultaträkningen uppbyggd samt vad kan man läsa ut av kassaflödesanalysen? Vidare förklaras grunderna för hur en koncernredovisning tas fram, vilket är centralt för stora börsnoterade bolag. En årsredovisning är dessutom inte bara siffror utan dessa måste ibland kläs med förklarande text i förvaltningsberättelsen eller i noter. Vilka regler gäller här och hur ska denna typ av information beaktas? Slutligen beskrivs hur man med hjälp av nyckeltal och relevant information från årsredovisningen kan analysera ett företags värde.

Framställningen är uppdaterad per 1 november 2018.
 
  © 2017 Jure AB