Specialstraffrätten
� En kommentar
   
 
Författare:Asp Petter , Larsson Mattias , Roos Mari-Ann , Zila Josef , Åberg Kazimir
Titel:Specialstraffrätten � En kommentar
Utgivningsår:2019
Omfång:442 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176106808
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 735 SEK exkl. moms

 

Specialstraffrätten - En kommentar innehåller Lexinokommentarerna till det som brukar ses som specialstraffrättens kärna (de särskilda strafflagarna om trafikbrott, narkotikabrott, skattebrott och smuggling) och därutöver finansieringslagen, bidragsbrottslagen och lagen om penningtvättsbrott.

Ambitionen har varit att åstadkomma en användarvänlig kommentar i vilken det – med hjälp av en enkel men tydlig rubriksättning – ska vara lätt att finna fram till den fråga man önskar läsa mer om. Till skillnad från traditionella lagkommentarer har vi strävat efter att inte tynga texterna med information om en bestämmelses historia i annat fall än då detta krävs för att man ska förstå det nuvarande rättsläget.

Lexinokommentarerna ska vara lätta att använda också under tidspress. Det är inte fel att säga att de är utformade med tanke på behoven i det praktiska rättslivet.
 
  © 2017 Jure AB