Samlingsvolym med inslag av insolvensrättsliga betraktelser
� 1968-2018
   
 
Författare:Åbjörnsson Rolf
Titel:Samlingsvolym med inslag av insolvensrättsliga betraktelser � 1968-2018
Utgivningsår:2019
Omfång:231 sid.
Förlag:Karlstad universitetstryckeri
ISBN:9789163978579
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 375 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

- Juridik och politik - glimtar och betraktelser från en praktikers vardag (ur Södra Roslags minnesskrift, 2007)

- Etik och moral i affärslivet; god moral är en bra affär (1999)

- Ett sökande inåt som leder till ett engagemang utåt (2014)

- Konkursbrott (BRÅ, 2016)

- Insolvensprocessrätt i praktiken (ur Festskrift till Torgny Håstad, 2010)

- Rekonstruktionskompetens nödvändig (Juridisk Tidskrift 2011)

- Är notoritet enligt RB 35:2 1 st ett bemyndigande för domarna att använda sitt sunda förnuft? (Juridisk Tidskrift, 2011)

- Koncernkonkurs - en snårig historia (Stockholm Centre for Commercial law, Årsbok 3, 2011)

- Styrelsens ansvar för konkursbolags förpliktelser (Blendow, 2018)

- Konkursförvaltningen byråkratiserad (Blendow, 2017)

- Domstolens roll och kompetens i insolvens- och ekobrottmål (Blendow, 2017)

- EU-kommissionen vill ge företagen en bättre andra chans (Blendow, 2017)

- Abandonering och konkursbons ansvar för miljöskador (Blendow, 2016)

- Några grundläggande förutsättningar för en väl fungerande insolvensrätt (Blendow, 2016)

- Rättsordningens reformering (Ledare ur Insolvensrättslig Tidskrift, 2018)

- När uppkommer fordran? (Ledare ur Insolvensrättslig Tidskrift, 2016)

- Hur väcka liv i polisorganisationen? (Ledare ur Insolvensrättslig Tidskrift, 2017)

- Insolvensrättsliga mål behöver specialdomstolar (Debatt ur Insolvensrättslig Tidskrift, 2018)

- Den demokratiska rättsstatens dödgrävare (Debatt ur Insolvensrättslig Tidskrift, 2018)

- Vitalisera straffbarheten vid vårdslöshet mot borgenär (Debatt ur Insolvensrättslig Tidskrift, 2018)

- Ur Insolvensrättslig tidskrift No 1, år 1, Inledning (2016)

- Angående frågan om jäv för konkursförvaltare (tillsammans med Lars Wenne, Juridisk Tidskrift, 2012-2013)

- Baltnordiska Nätverkets rekommendationer till lagstiftning för rekonstruktion av företag i kris (Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law, 2016)
 
  © 2017 Jure AB