Lärobok i immaterialrätt
� Upphovsrätt, Patenträtt, Mönsterrätt, Känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt
   
 
Författare:Levin Marianne , Hellstadius Åsa
Titel:Lärobok i immaterialrätt � Upphovsrätt, Patenträtt, Mönsterrätt, Känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:661 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208792
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 707 SEK exkl. moms

 

Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt, inklusive kvalitetsbeteckningar, utgör centrala värden i alla företag. Samtidigt innebär den moderna tekniska utvecklingen med nät, plattformar och robotar ständigt nya utmaningar. Det gäller att vara uppdaterad.EU-rätten tvingar till uppmärksamhet på ökad harmonisering, enhetsrätter och EU-domstolens centrala roll, som innebär nya hierarkier, metoder och rättskällor. Immaterialrättsliga frågor, inklusive innovationer, står högt på den nationella, europeiska och internationella dagordningen, bl.a. i samband med kunskapsspridning, klimatförhandlingar, hållbar utveckling och förbättrad folkhälsa.

I denna tolfte upplaga av Lärobok i immaterialrätt behandlas den nationella immaterialrätten även i ljuset av de nya, särskilda domstolarna på området, Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Liksom tidigare understryks den nationella immaterialrättens beroende av framför allt den europeiska men även den internationella utvecklingen.

Boken vänder sig till varje jurist som vill fördjupa sina kunskaper i immaterialrätt eller ha en pålitlig bok att slå i. Den kan med fördel användas på olika nivåer och i olika syften. Den insiktsfulla och problemorienterade framställningen liksom de många hänvisningarna till praxis och doktrin gör den till en värdefull rättskälla på området.
 
  © 2017 Jure AB