Festskrift till Håkan Hydén
   
 
Titel:Festskrift till Håkan Hydén
Utgivningsår:2019
Omfång:820 sid.
Förlag:Lunds universitet
ISBN:9789154405756
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Festskrifter

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

Andreas Anderberg, universitetslektor vid Malmö universitet
- Oaktsamma sexualbrott – En realitet i flagstiftningen
Håkan Andersson, professor vid Uppsala universitet
- A Tort Law Century – Influences of Social, Political
and Intellectual Thinking
Matthias Baier, docent vid Lunds universitet
Nicolas Serrano,
- Swedish Legal Culture – A Citizen Perspective
Reza Banakar, professor vid Lunds universitet
- Law, Love and Resposibility: A Note on Solidarity
in EU Law
Niklas Bruun, professor vid Svenska Handelshögskolan i
Helsingfors och Stockholms universitet
- Juridik, politik och mänskliga rättigheter
Johanna Börrefors, universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Växjö
- Digitala spörsmål
Roger Cotterrell, Professor at Queen Mary University of London
- A Legal Sketch Map of Culture
Karl Dahlstrand, universitetslektor vid Lunds universitet
- Återträff med dåtiden. En retrospektiv analys av 1970-talets
kriminalpolitik
Jonas Ebbesson, professor vid Stockholms universitet
- Jurister, Juristutbildningen och juridikens ”samhälleliga kontext”
Örjan Edström, professor vid Umeå universitet
- Samverkan i arbetsrätten
Elisabeth Eneroth, universitetslektor vid Malmö universitet
- On the Function and Capacity of the Legal Practices to
Uphold Trust. Towards a Practical-Humanistic Legal Science
Boel Flodgren, professor emerita vid Lunds universitet
- Felparkering i korsningen mellan effektivitet och rättssäkerhet -
Hellre fria än fälla?
Janne Flyghed, professor vid Stockholms universitet
- Radikaliseringen av ett begrepp. Från radikal till våldsbejakare
Eva Friis, universitetslektor vid Lunds universitet
- Användandet av domstols- och partssakkunniga i
allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
Domarnas behov och attityder samt processmodellens betydelse
Hans Petter Graver, professor vid Oslo universitet
- The Fundamental Environmental Challenge to Law
Åsa Gunnarsson, professor vid Umeå universitet
- The Making of A Critical Tax Policy Framework
Håkan Gustafsson, professor vid Karlstads universitet
- Rättshistoriematerialistiska teser
Gunilla Jarlbro, professor vid Lunds universitet
- Sex, våld och löpsedlar
Magnus Jerneck, professor emeritus vid Lunds universitet
- Aristotelisk vänskap i internationell politik – en ordningsfråga
Susanna Johansson, universitetslektor vid Lunds universitet
- Välfärdsstyrning i förändring. En reflektion kring samverkan
och hybrid normativitet Environmental Challenge to Law
Juha Karhu, professor vid Lapplands universitet
- Mot ett bättre judicium i rättspluralismens tidsålder
Jan Kleineman, professor vid Stockholms universitet
- Jura novit curia och advokaternas oro för överraskande rättstillämpning
Stefan Larsson, professor vid Lunds universitet
- Artificiell intelligens som normativ samhällsutmanining: partiskhet,
ansvar och transparens
Claes Lernestedt, professor vid Stockholms universitet
- Men kasta ägg på glassbilen? Något om straffrätt, roller och ”praxis”
Ruth Mannelqvist, professor vid Umeå universitet
- Normalt förekommande arbeten. Kan gammal praxis i ny
förpackning leda till förändring?
Thomas Mathiesen, professor emeritus vid Oslo universitet
- A Turning Point in Legal Policy
Staffan Michelson, advokat och fil dr vid Lunds universitet
- The Power of Norms. A Case Study in Search of a Fossil-free Society
Ann Numhauser-Henning, professor emerita vid Lunds universitet
- Kort kommentar till Parris och den kontextualiserade individen
som äldrerättens subjekt
Birgitta Nyström, professor vid Lunds universitet
Lennart Erlandsson, universitetslektor vid Högskolan i Kristianstad
- Svensk grundlag som ett skydd för välfärdsrättsliga normer
Annette Olesen, Assistant Professor vid Aalborg universitet
Ole Hammerlev, professor vid Syddansk Universitet
- Nye udbydere af retshjælp i Danmark
Hanne Petersen, professor vid Københavns universitet
Bettina Lemann Kristiansen, professor vid Aarhus universitet
- Pluralisme og populisme i lovgivningsarbejdet.
Om tilblivelsen af loven om trossamfund uden for
folkekirken i Danmark
Ulf Petrusson, professor vid Göteborgs universitet
Mats Glavå, docent vid Göteborgs universitet
Christoffer Hermansson, adjunkt vid Göteborgs universitet
- Innovationsverksamhet som rättsliga handlingssystem.
Några rättsteoretiska ställningstaganden
Annika Rejmer, docent vid Uppsala universitet
- Kan rättssociologi bidra till att vidareutveckla rättsdogmatiken?
Inger Johanne Sand, professor vid Oslo universitet
- Rettssosiologiens plass i dagens rettsvitenskap
Astrid Schlytter, docnet vid Stockholms universitet
- Några kritiska reflexioner till talet om de mänskliga rättigheterna
som universella
Mårten Schultz, professor vid Stockholms universitet
- Deklaratoriska ersättningar. Särskilt om diskrimineringsersättning
Germano Schwartz, Professor at UniRitter University
- Hitting the Bottom. Law and Policy in the Brazilian Streets
in June 2013
Eva Schömer, professor vid Högskolan i Kristianstad
- The Discrimination Act: To Prevent Insidership and avoid Cloning
Niklas Selberg, postdoc vid Lunds universitet
-Empirisk arbetsrättsforskning, rättsrealism och rättssociologi –
från välfärdsstat till gig-ekonomi
Maria Steinberg, docent vid Örebro universitet
- Safety Delegates and the Implementation of the Organisational and
Social Work Enviroment
Ulf Stridbeck, professor vid Oslo universitet
- Håkan d.y. Revisiting Hydéns ”Rättens samhälleliga funktioner
Lena Svenaeus, fil. dr i rättssociologi vid Lunds universitet
- Rättens döda vinkel - auktoritetstro i rättssalen
Eva-Maria Svensson, professor vid Göteborgs universitet
- Kampen om identiteten
Ola Svensson, docent vid Lunds universitet
- Freedom of Contract and Collective Agreement
Krister Thelin, f.d. hovrättslagman och
statssekreterare i Justitiedepartementet
- Var hittar vi det allmänna rättsmedvetendet?
Några reflektioner i anledning av en tingsrättsdom
Per Ole Träskman, professor emeritus vid Lunds universitet
- Definitioner i straffrätten
Kaarlo Tuori, professor vid Helsingfors universitet
- Law as Social Practices
Peter Wahlgren, professor vid Stockholms universitet
- On Regulatory Impact Assessments
Per Wickenberg, professor emeritus vid Lunds universitet
- Med konsekvent och fruktbart fokus på normer
Karin Widerberg, professor emerita vid Oslo universitet
- A Method of Inquiry for Sociology of Law. Institutional Ethnography
Klaus A. Ziegert, Associate Professor at University of Sydney
- Ernst Rabel’s Kaleidoscope: The Quest for Legal Science
Karsten Åström, professor emeritus vid Lunds universitet
- Den svenska rättspositivismens tillkortakommande
 
  © 2017 Jure AB