Obligationsrätt
   
 
Författare:Norros Olli
Titel:Obligationsrätt
Utgivningsår:2018
Omfång:806 sid.
Förlag:Alma Talent
ISBN:9789521422881
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1734 SEK exkl. moms

 

Obligationsrätten kan definieras som ett rättsområde som analyserar skuldförhållanden och andra förhållanden som innebär förpliktelser. Förpliktelser grundar sig oftast på avtal, men kan också grunda sig på lag, t.ex. på lagstiftning om skadeståndsansvar.

Boken Obligationsrätt är en heltäckande vetenskaplig framställning av obligationsrättens allmänna läror enligt finsk rätt. Boken innehåller även omfattande referenser till svensk och annan nordisk rätt samt till internationella principsamlingar. Bland de ämnen som behandlas kan nämnas följande: Hur innehållet i en förpliktelse bestäms – Återbäring av obehörig vinst – Uppfyllelsetiden för en förpliktelse – Ränta på penningfordran – Förpliktelser med flera gäldenärer eller borgenärer – Byte av borgenär eller gäldenär – Regressrätt – Kvittning av fordran – Preskription.
 
  © 2017 Jure AB