Prop. 2001/02:121 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:121 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd m.m.
Anmärkning:Direktiv 98/71/EG. SOU 2000:79 och SOU 2001:68.
Utgivningsår:2002
Omfång:197 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102121
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:121
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB