Prop. 2018/19:42 Genomförande av rättshjälpsdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2018/19:42 Genomförande av rättshjälpsdirektivet
Utgivningsår:2019
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819042
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:42
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Rätten till en offentlig försvarare är en viktig del i misstänktas och tilltalades grundläggande rättsskydd. Inom EU har det genomförts ett omfattande arbete för att stärka det skyddet. Bland annat har ett direktiv beslutats med syfte att stärka rätten till försvarare i praktiken.

I propositionen behandlar regeringen direktivet och lämnar följande förslag:

- Åklagare ges rätt att tillfälligt och i begränsad utsträckning förordna en offentlig försvarare utanför domstolarnas kontors- och beredskapstider.
- Det klargörs att rätten till en offentlig försvarare för den som eftersöks i Sverige enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder gäller fram till dess att ett överlämnande till en annan stat görs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.
 
  © 2017 Jure AB