Vänbok till Lena Olsen
   
 
Titel:Vänbok till Lena Olsen
Utgivningsår:2019
Omfång:313 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370628
Ämnesord:Festskrifter

Pris: 462 SEK exkl. moms

 

Denna vänbok är tillägnad Lena Olsen, professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Innehåll:

- Förord

- Håkan Andersson
Utvecklingen och differentieringen av upphandlingsrättens skadeståndsfrågor

- Erika P. Björkdahl
Avtalsförutsättningar och ställda säkerheter – förvärvarens skydd vid upplåtelse av bostadsrätt

- Hans Eklund
Sysslar Allmänna reklamationsnämnden (ARN) med rättskipning?

- Mikael Hansson
Anteckningar från och om ett rättsområde – om arbetsrättens identitet

- Torgny Håstad
Om skenbara och verkliga rättsgrundsatser

- Torbjörn Ingvarsson
Normkandidater och normproducenter – Om att fylla det rättstomma rummet

- Mikael Möller
Avtalsviten i insolvensrätten – särskilt med avseende på stängningsviten i centrumavtal

- Joel Samuelsson
Rättsvetenskapens vetenskaplighet

- Anna Singer & Margareta Brattström
Barn som rättsliga aktörer – Finns de?
Särskilt om rätt för unga att förbli gifta

- Peter Strömgren
Retentionsrätt och detentionsrätt för blygsamma fordringar

- Laila Zackariasson
Konsuments direktkrav vid kommission – Nedslag i fragmentarisk reglering av praktiskt viktiga frågor
 
  © 2017 Jure AB