Prop. 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden
   
 
Titel:Prop. 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden
Utgivningsår:2019
Omfång:159 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819066
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:66
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt , Processrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen gör regeringen bedömningen att organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister inte bör förändras, utan att hyres och arrendenämnderna ska finnas kvar. De ska även fortsättningsvis vara förvaltningsmyndigheter och bl.a. medla i och pröva hyres- och arrendetvister.

För att skapa en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden och mål föreslår regeringen vissa lagändringar.

Förslagen innebär bl.a. att

- modern teknik utnyttjas på ett bättre sätt genom att förhör i nämnderna som huvudregel dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning som sedan kan användas i hovrätten om ärendet överklagas,
- möjligheterna att överklaga nämndernas beslut utökas,
- reglerna om nämndernas sammansättning blir mer flexibla genom att ordföranden ges möjlighet att pröva fler frågor ensam,
- det införs en möjlighet att delegera fler uppgifter till en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB