Straffrätt
� en kortfattad översikt
   
 
Författare:Asp Petter
Titel:Straffrätt � en kortfattad översikt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:111 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370659
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Straffrätt – en kortfattad översikt är en introduktion till straffrätten som med hjälp av två konkreta exempel tydligt visar hur man går till väga för att lösa straffrättsliga problem. Boken syftar, genom att fokusera på tillvägagångssättet snarare än på enskildheter, till att ge en helhetsbild av straffrättssystemets centrala delar. Samtidigt som boken är kortfattad visar den tydligt på de svåra tillämpnings- och bedömningsfrågor som alltid kommer att möta oss inom ramen för straffrätten, liksom på de rättspolitiska frågor som straffrätten aktualiserar.

Boken är tänkt att kunna användas som läromedel på introduktions- och översiktskurser, liksom i andra sammanhang där man på begränsad tid behöver skapa sig en förståelse för straffrätten.
 
  © 2017 Jure AB