Prop. 2018/19:12 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott
   
 
Titel:Prop. 2018/19:12 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott
Utgivningsår:2019
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819012
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:12
Ämnesord:Straffrätt , Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska utvidgas så att den även omfattar brott som har en koppling till användandet av falska eller manipulerade handlingar.

Bland de brott som föreslås läggas till i den s.k. brottskatalogen i lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ingår olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och osant intygande. För att omfattas av lagen ska gärningen avse uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket. Därutöver föreslås att brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott ska omfattas av Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB