Regeringens skrivelse 2018/19:103 Kommittéberättelse
� kommittéernas verksamhet under 2018
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:103 Kommittéberättelse � kommittéernas verksamhet under 2018
Utgivningsår:2019
Omfång:361 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819103
Serie:Propositioner nr. 2018/19:103
Ämnesord:Övrigt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

Regeringen ska årligen lämna en redovisning till riksdagen för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts på grund av regeringens beslut (9 kap. 9 § riksdagsordningen). Denna redovisning avser 2018.
 
  © 2017 Jure AB