Regeringens skrivelse 2018/19:76 Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:76 Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen
Utgivningsår:2019
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819076
Serie:Propositioner nr. 2018/19:76
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur – tillämpas den på avsett sätt? (RiR 2018:30). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledningen av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB