Arbetsdomstolens domar 2017
� Inbunden årsvolym
   
 
Titel:Arbetsdomstolens domar 2017 � Inbunden årsvolym
Utgivningsår:2018
Omfång:862 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138327227
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Arbetsdomstolens domar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 1285 SEK exkl. moms

 

Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur under 2017 samlade i en inbunden volym.Mot bakgrund av personuppgiftslagens ikraftträdande och därmed sammanhängande anonymisering på parter som är fysiska personer upptas i partsregistret namn endast på parter som är juridiska personer och där namnet inte anonymiserats i den publicerade domen.
 
  © 2017 Jure AB