Prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption
   
 
Titel:Prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption
Anmärkning:Se SOU 2001:10, SOU 1999:104, Ds 2004:19 och prop. 2004/05:137.
Utgivningsår:2002
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102123
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:123
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 56 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB